Rozšíření stávající mateřské školy formou půdní nástavby v objemu cca 12 mil. Kč byla řádně  provedena v termínu 2-9/2019: