?>

Nowości:

Psycholog Lublin

W jaki sposób radzić sobie z agresją? Psycholog pomoże
Agresja zwykle kojarzy nam się z czymś bardzo niepożądanym, wywołującym w ludziach strach i lęk, a nawet obawy o personalizowane życie. Ludzie agresywni, to zazwyczaj osoby z znaczącą ilością kompleksów, nie radzące sobie z kłopotami i przenoszące prywatne niepowodzenia na innych. Agresja jest postępowaniem społecznie nieakceptowanym oraz napiętnowanym, a nawet penalizowanym. Z badań wypływa, iż to mężczyźni bywają o wiele bardziej agresywni niż kobiety, choć przyznać wypada, iż niedużo jest zgłaszanych wypadków agresji kobiet w stosunku do mężczyzn, a i takie nie przynależą do wyjątkowości. W Polsce jest niesłychanie dużo przypadków agresji wobec słabszy oraz dotyczy to zarówno dzieci, jak zwierzaków. Psychologia w dzisiejszym stanie wiedzy jest w stanie dotrzeć do wszystkich mechanizmów wywołujących agresję i poddać je skutecznej terapii – Psychoterapia Lublin. Nie dotyczy to tylko osób z zaburzeniem psychopatycznym, które najlepiej trzymać w odosobnieniu. Niedużo się mówi o agresji pozytywnej, która jest siłą napędową np. w sporcie. Jest to stosowny przykład w jak pożyteczny dla osoby agresywnej oraz jej otoczenia sposób, rozładować nagromadzoną energię. Do grupy zaburzeń dramatyczno-niekonsekwentnych należą zaburzenia antyspołeczne, takie jak narcyzm, borderline czy socjopatia. Osoby dotknięte tymi zakłóceniami są na ogół niezmiernie ubogie emocjonalnie oraz społecznie. Nie są w stanie nauczyć się żadnych norm społecznych oraz kierują się tylko tym, co uznają za solidne dla siebie. Omawiane zaburzenia przynależą do tych zjawisk społecznych, które najbardziej fascynują psychologów oraz psychiatrów, iż względu na ich złożoność oraz kłopoty z poradzeniem sobie ze złożonością tematu.