?>

Nowości:

Na co przydziela się unijne pieniądze? Audyty i pomoc

Na co przeznacza się unijne pieniądze? Audyty i pomoc
Członkostwo w Unii Europejskiej łączy się między innymi z tym, że skonstruowany przez nas kraj dostaje wysokie dotacje unijne. W jaki sposób najbardziej, jak to na ogół w kwestii pieniędzy bywa, dużo osób narzeka, że nie do końca wiadomo, na co te zasoby finansowe są przeznaczane. Jednakże wypada pamiętać o tym, że przepisy dotyczące wydatkowania pieniędzy pochodzących z budżetu Unii Europejskiej żądają wybitnie dokładnego rozliczania się z jakiejkolwiek złotówki. Co więcej, jakikolwiek beneficjent dotacji musi niemal na każdym kroku informować społeczeństwo o tym, że realizowane przez niego przedsięwzięcia są współfinansowane bądź w całości finansowane z budżetu Unii Europejskiej – jeżeli robisz projekt, zobacz audyt zewnętrzny projektu. Zostaje niemniej jednak wciąż zapytanie, na co te wielkie sumy są przeznaczane. Przede wszystkim na rozwój ekonomiczny, kulturalny i społeczny. Dużo funduszy europejskich zainwestowano w Polsce w budowę oryginalnych, porządnej jakości dróg. Oprócz tego część z tych pieniędzy sprzyja dopłacie realizacji projektów, których głównym celem jest pomoc w aktywizacji zawodowej osób przede wszystkim zagrożonych wykluczeniem społecznym, na przykład osób niepełnosprawnych.

Teksty: